destruktory

Destruktor je zařazen do linky na zpracování živočišných odpadů. Zařízení bylo projektováno, konstruováno a vyrobeno pro rozvaření, sterilizaci a sušení standardní kafilerní suroviny. Destruktor pracuje po šaržích. Použití zařízení pro jiné účely musí být odsouhlaseno výrobcem tohoto zařízení. Destruktor je vyhříván prostřednictvím topné páry, která je přiváděna do duplikačního pláště a do míchadla. Surovina je v destruktoru ohřívána na sterilizační teplotu a následně za tlaku a teploty se sterilizuje po dobu určenou příslušnými veterinárními předpisy.

Po ukonče­ní sterilizace je destruktor převeden do režimu sušení. Po dokončení šarže (vysušení suroviny na po­žadovanou vlhkost) je surovina míchadlem vyhrnuta z destruktoru ven.

 

Další využití: zařízení se osvěčilo v potravinářské výrobě. Pro potraviny dodáváme ve speciální nerezové úpravě vhodné pro kontakt s potravinami.

 

Zařízení dodáváme ve více verzích pro různé aplikace včetně široké palety doplňků a příslušenství.


Proč si zvolit nás?

Jsme specialisti na tlaková zařízení. Používáme moderní technologie a postupy, které odpovídají současným trendům. Naše vybavení se osvědčilo při mnoha zakázkách, které jsme od roku 2001 realizovali. Pracují u nás spolehliví zaměstnanci, kteří mají ve svém oboru dlouholeté zkušenosti. Pravidelně navštěvujeme odborná školení, a rozšiřujeme tak své znalosti.
 

Nabízíme vám víc

Pro každého klienta navrhujeme řešení na míru. Zakázky realizujeme kompletně – od výkresů přes výrobu až po kompletní montáž. Díky tomu nemusíte jednat s několika různými dodavateli a vše probíhá rychleji. Důkazem našich bohatých znalostí a zkušeností jsou
získané certifikáty a zajímavé reference.


Novinka | produktové listy 


destruktor
  |   drtič   |   sušárna   |   mezizásobník   |   příjmový žlab

EU

Ověřená firma ifirmy.cz MONTS s.r.o.