sterilizátory

Sterilizátor je zařazen do kafilerní linky na zpracování kafilerní suroviny. Zařízení bylo konstruováno a vyrobeno pro její rozvaření a sterilizaci.
Použití zařízení pro jiné účely musí být odsouhlaseno výrobcem tohoto zařízení.

Sterilizátor ohřívá surovinu prostřednictvím topné páry, která je přiváděna do duplikačního pláště a míchadla. Surovina je ve sterilizátoru ohřívána na sterilizační teplotu a následně za tlaku a teploty se sterilizuje po dobu určenou příslušnými veterinárními a provozními předpisy. Po ukončení šarže se surovina, pomocí provozního přetlaku, přetlačí do mezizásobníku k dalšímu zpracování.

 

Zařízení dodáváme ve více verzích pro různé aplikace včetně široké palety doplňků a příslušenství.


Proč si zvolit nás?

Jsme specialisti na tlaková zařízení. Používáme moderní technologie a postupy, které odpovídají současným trendům. Naše vybavení se osvědčilo při mnoha zakázkách, které jsme od roku 2001 realizovali. Pracují u nás spolehliví zaměstnanci, kteří mají ve svém oboru dlouholeté zkušenosti. Pravidelně navštěvujeme odborná školení, a rozšiřujeme tak své znalosti.
 

Nabízíme vám víc

Pro každého klienta navrhujeme řešení na míru. Zakázky realizujeme kompletně – od výkresů přes výrobu až po kompletní montáž. Díky tomu nemusíte jednat s několika různými dodavateli a vše probíhá rychleji. Důkazem našich bohatých znalostí a zkušeností jsou
získané certifikáty a zajímavé reference.


Novinka | produktové listy 


destruktor
  |   drtič   |   sušárna   |   mezizásobník   |   příjmový žlab

EU

Ověřená firma ifirmy.cz MONTS s.r.o.