tepelné zpracování živočišných odpadů


Dodáváme sterilizátory, destruktory, hydrolyzéry a koagulátory.

Zařízení na tepelné zpracování se používá především v linkách na zpracování živočišných odpadů.


Dodáváme ve více verzích pro různé aplikace včetně široké palety doplňků a příslušenství.

 

Sterilizátor

Sterilizátor je zařazen do linky na zpracování kafilerní suroviny. Zařízení bylo konstruováno a vyrobeno pro její rozvaření a sterilizaci.

Sterilizátor ohřívá surovinu prostřednictvím topné páry, která je přiváděna do duplikačního pláště a míchadla. Surovina je ve sterilizátoru ohřívána na sterilizační teplotu a následně za tlaku a teploty se sterilizuje po dobu určenou příslušnými veterinárními a provozními předpisy. Po ukončení šarže se surovina, pomocí provozního přetlaku, přetlačí do zásobníku k dalšímu zpracování.

 

Destruktor

Destruktor je zařazen do linky na zpracování živočišných odpadů. Zařízení je konstruováno pro rozvaření, sterilizaci a sušení standardní kafilerní suroviny. Destruktor pracuje po šaržích.

Destruktor je vyhříván prostřednictvím topné páry, která je přiváděna do duplikačního pláště a do míchadla. Surovina je v destruktoru ohřívána na sterilizační teplotu a následně za tlaku a teploty se sterilizuje po dobu určenou příslušnými veterinárními předpisy.

Po ukonče­ní sterilizace je destruktor převeden do režimu sušení. Po dokončení šarže (vysušení suroviny na po­žadovanou vlhkost) je surovina míchadlem vyhrnuta z destruktoru ven.

Další využití: zařízení se osvědčilo v potravinářské výrobě. Pro potraviny dodáváme ve speciální nerezové úpravě vhodné pro kontakt s potravinami.
Více zde

 

Hydrolyzér

Zařízení je konstruované pro zpracování peří pomocí procesu hydrolýzy. Hydrolyzér je zařazen do kafilerní linky, kde s dalšími stroji tvoří technologický celek. 

 

Koagulátor

V koagulátoru se využívá reakce krve, která vlivem působení syté páry vmíšené do krve vytváří shluk krevních částic. Takto koagulovaná krev je pomocí šnekové hřídele promíchána a transportována do horní části koagulátoru, kde je pomocí lopat směrována do výstupního hrdla a odváděna k dalšímu zpracování.
 

fotogalerie
počet fotografií: 6

Proč si zvolit nás?

Jsme specialisti na tlaková zařízení. Používáme moderní technologie a postupy, které odpovídají současným trendům. Naše vybavení se osvědčilo při mnoha zakázkách, které jsme od roku 2001 realizovali. Pracují u nás spolehliví zaměstnanci, kteří mají ve svém oboru dlouholeté zkušenosti. Pravidelně navštěvujeme odborná školení, a rozšiřujeme tak své znalosti.
 

Nabízíme vám víc

Pro každého klienta navrhujeme řešení na míru. Zakázky realizujeme kompletně – od výkresů přes výrobu až po kompletní montáž. Díky tomu nemusíte jednat s několika různými dodavateli a vše probíhá rychleji. Důkazem našich bohatých znalostí a zkušeností jsou
získané certifikáty a zajímavé reference.


Novinka | produktové listy 


destruktor
  |   drtič   |   sušárna   |   mezizásobník   |   příjmový žlab

EU

Ověřená firma ifirmy.cz MONTS s.r.o.